Arbejdslørdag og Åbningsturnering

 
17-03-2015

Arbejdslørdag
Vi afholder Arbejdslørdag d. 28.3. fra kl. 8.00 til 12.00. Efterfølgende er der lidt at spise i klubhuset. Tilmelding via GolfBox.
Vi håber på, at mange af jer vil hjælpe til med med at klargøre banen og klubhusområdet til den nye sæson. 
Bestyrelsen

Åbningsturnering
Kop & Kandes Åbningsturnering
afvikles torsdag d. 2.4. kl. 10.00.
Standerhejsning kl. 9.30
Turneringsudvalget